logo
Search
Close this search box.

Димитар Ковачевски: ,,Овој договор е вечен и ќе важи доживотно!,,

Пишува: Зоран Божиновски

Три средби во текот на 2005 година во Виена, одржале премиерот на тогашната влада Владо Бучковски и лидерот на опозицијата Никола Груевски. Постигнале договор СДСМ да биде поразена на изборите во 2006 година, а Бучковски од Телеком добил награда од 8 милиони евра. После постигнување на тој договор, тогашниот функционер на Македонски Телеком, одговорен за прислушување и надзор, Димитар Ковачевски заедно со Елек Штрауб подготвил и прелиминарен договор за следење и чување на комуникации.

Тој предлог договор прво го усогласил со идните победници Никола Груевски и Сашо Мијалков. Па му го испратил на Штрауб на разгледување во мејл порака, атачиран во ворд формат и со пасворд. Како што читате подолу, пасвордот му е познат на мојот дописник од Македонски Телеком, па имате ексклузивна можност предлогот да го читате. Немам сознанија дали бил потпишан.

Две битни ,,ситници,, се индикативни и паѓаат во очи. Ковачевски пишува:

1. ,,ИСКЛУЧОК Е АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА,, И

2. ,,ОВОЈ ДОГОВОР Е ВЕЧЕН И ЌЕ ГО ПРЕЖИВЕЕ СЕКОЈ ДРУГ ДОГОВОР… И ДА ВАЖИ ДОЖИВОТНО,,

Ова е содржината на пораката:

Од: Димитар Ковачевски

Испратено: Вторник, 22.11.2005 19:39 часот

До: Елек Штрауб

Почитуван Елек

Во соработка со Никола Груевски и Сашо Мијалков го направивме прелиминарниот договор за следење и складирање на комуникациите. Го приложуваме договорот заштитен со лозинка и кратка табела. Ве молиме прегледајте го и контактирајте со нас ако нешто треба да се промени. Овој договор би бил општ за сите наши соработници.

Овој договор би бил општ за сите наши соработници.

………………………………………………….

Содржина на ворд фајлот во атачмент, испратен од Димитар Ковачевски:

ДОГОВОР ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЧУВАЊЕ КОМУНИКАЦИИ

Страните се согласуваат на следново:

 1. а) Сите документи кои произлегуваат од следењето и складирањето на комуникациите (печатени, хартиени или електронски, документ во која било екстензија, е-пошта, гласник, СМС и која било друга електронска комуникација) кои можат да бидат откриени од една страна (во натамошниот текст: „Страна која открива,,) на друга (во натамошниот текст ,,Страна примач,,) во врска со дискусиите како што е наведено погоре, која е сопственост на доверливи информации од следењето на комуникациите на Страната што открива или нејзините поврзани компании (како што е дефиниран таков термин подолу) и која е или означена како доверлива или сопственост или која е дадена во доверба од страната што открива,

б) и фактот дека страните разговараат за гореспоменатиот потенцијален деловен однос за следење на комуникациите.

2. Страната што прима (ракување со следење и складирање на комуникации, влада, полиција, разузнавачка агенција, Американска амбасада итн.)

а) Ќе ги третира таквите информации како доверливи со најмалку ист степен на грижа како што вообичаено се однесува за заштита на сопствените сопственички или доверливи информации од слична природа;

б) Ќе ги користи таквите информации само за целите на меѓународна евалуација и влегување во заедничките активности како што е наведено погоре;

в) Ќе ги копира и репродуцира или на друг начин ќе ги реемитува таквите информации само до степенот неопходен за таа цел (нагласено означување на секоја копија, репродукција или реемитување со соодветното обележување – строго доверливо);

г) Нема да ги открива таквите информации на трета страна без претходна писмена согласност од страната што открива;

3. Сите информации остануваат сопственост и деловна тајна на Страната која открива. На барање на страната што открива, сите информации, по инструкции и опција на страната што открива, ќе бидат уништени или вратени на страната што открива, вклучувајќи ги сите копии, фотографии, компјутерски дискови и други медиуми за складирање на информации и какви било дупликати од нив.

Исклучок е Американската амбасада.

4. Ограничувањата за користење или откривање на информации во рамките на овој Договор нема да важат за какви било информации од комуникации за следење или складирање:

а) Никогаш не смее да стане достапен за јавноста, освен ако поинаку не одлучи врвот на групата; или

б) кои во моментот на обелоденување (со дозвола на врвот на групата) на Партијата -примач и биле познати на таа Страна или на која било од овие Здружени компании без ограничувања како што е потврдено со документацијата што ја поседува таа Страна; или

в) кои се независно развиени од страната примач или која било од нејзините здружени компании, како што е потврдено со нејзините писмени записи или законски добиени без ограничувања од друг извор кој има право на таков начин да дава такви информации; или

г) за кои Страната што открива писмено се согласи дека е ослободена од такви ограничувања; или

д) кое во моментот на обелоденувањето се бара да биде обелоденето со закон или по наредба на кое било владино тело или регулаторно тело или суд на јурисдикција.

Исклучок е Американската амбасада

5. Ништо во овој договор за следење и складирање на комуникациите или неговото извршување нема да претставува обврска за која било Страна да стапи во дискутираниот деловен однос.

 1. Нема лиценца на Страна, таа не смее да биде регистрирана под никаква трговска марка, патент, авторско право и складирање на комуникации и е дадена или имплицирана со пренесување на информации до таа Страна.
 2. Доверливите информации од следење и складирање на комуникациите се обезбедени со добра волја, но секоја Страна разбира и признава дека не се направени никакви гаранции, обештетувања, гаранции или изјави, изразени или имплицитни во однос на какви било информации (без разлика дали се или не се доверливи информации) откриени на тоа според или во врска со овој Договор.
 3. Секое јавно соопштение објавено од која било Страна во врска со овој Договор или заеднички активности на Страните како што е наведено погоре ќе биде одобрено пред неговото објавување од страна на врвот на групата.
 4. Ништо во овој Договор нема да се толкува за да ги спречи Страните целосно да се усогласат со сите важечки закони и прописи (без разлика дали се во сила сега или понатаму) или одлуките на јавните национални или меѓународни органи. Оваа точка ќе биде по договор со внатрешната власт и не се однесува на врвот на групата и Американската амбасада во земјата.
 5. Ниту една измена или измена на овој Договор нема да биде валидна или обврзувачка за Страните освен ако не е направена на писмено и не е потпишана во име на секоја од Страните од соодветните соодветно овластени службеници или претставници.
 6. Ако некоја одредба од овој Договор се прогласи за неважечка или неприменлива, таквата одредба ќе се исклучи од овој Договор кој инаку ќе остане во целосна сила и ќе влијае, но само до степен до кој првичната намера на овој Договор нема да биде изменета во било кој материјален дел.

  12. Овој Договор ќе биде обврзувачки за страните овде и ќе има корист за нивните соодветни наследници во деловното работење, како што е која било компанија или ентитет што произлегува од какво било спојување, стекнување, реструктуирање или спојување.

 7. Овој договор е вечен и ќе го преживее секој друг договор што може да го склучат страните.
 8. Овој договор ќе стапи во сила од ………… (датум на потпис) и ќе важи доживотно.

 

ПОД СВЕДОШТВО НА НАТО, Страните го потпишаа овој Договор

Скопје_____________

АД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – Скопје

Коментари

Новитети :

Следете не :

Зачленете се за Новости


Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.